Kallelse föreningsstämma 160511

Kallelse till årsstämma i Hyssna Bygdegård: Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård. Stadgeenliga ärenden Aktuell information Kaffe och mingel före stämmans start Kom om möjligt i...