Viktig information till boende i Nod 2

Driftsättning av nätet till Nod2 Först en vecka efter utsatt datum fick vi in de sista tjänsteavtalen för anknytningarna till Nod 2. Detta innebär att driftsättningen av nätet försenas. Den kommer nu att ske tidigast på onsdagen i vecka 27. Inomhusboxar,...

Aktuellt i februari 2017

Grävningen färdig I mitten av januari avslutade gräventreprenörerna arbetet med kanalisationen för vårt fibernät. Totalt sett har de grävt ner slang på en sträcka av ca 12,5 mil. Utöver det har vi medlemmar själva ansvarat för mellan 1,5 till 2 mil grävning sista...

Informationsmöte 23/11 kl 19.00

Onsdagen den 23 november kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård Information om Byggnationen av vårt fibernät Hur långt har vi kommit – vad återstår? Beräknad driftstart Vad kommer det att kosta? Kommande tjänster i nätet Vad kan vi välja på Teknisk utrustning för anslutning och...