Frågor från bygden

Här kommer vi att publicera de frågor och svar som kommer till oss via frågeformuläret på sidan ”Ställ en fråga!”.