Kallelse till årsstämma 2022

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård.

  • Stadgeenliga ärenden
  • Aktuell information
  • Kaffe

Kallelse och mer information kommer att skickas ut via e-post. Vid ej anmäld e-postadress skickas den med brev.

Styrelsen

Hyssna Fiber ef årsredovisning 2021