Uppdaterad 2024-01-10

Bli medlem

För att bli medlem i Hyssna Fiber ekonomisk förening behöver du fylla i anmälningsblanketten om medlemskap. Du hittar blanketten här.

Efter att du har fyllt i anmälningsblanketten kan du scanna in den och skicka den till medlemsansvarig. 

Geografiskt område

Hyssna fibers ungefärliga geografiska område finns på kartan här. Ligger din fastighet i kanten av området kontakta styrelsen för att få vet om din fastighet tillhör Hyssna fiber eller annan fiberförening.

Kostnad

Årsavgiften är för närvarande 0 kr per år.

En grundinsatts på 100 kr betalas vid påbörjan av medlemskap.

Kostnaden för installation av fiber är den verkliga kostnaden som installation kostar med avseende på grävning, blåsning av fiber och svetsning m.m. Dock är kostnaden alltid minst 23 850 kr (Insatts 20 100 kr + administrativa kostnader 3000 kr + moms). Kontakta medlemsansvarig för en mer exakt prisuppskattning Det som påverkar anslutningskostnaden beror bl.a. på om den nya anslutningen ligger långt ifrån befintligt nät eller det behöver adderas kapacitet i nätet på grund av att det är fullt i nodanslutningarna.

Kostnaden för anslutning betalas då anslutningen sker, inte direkt vid medlemskap.

Abonnemangsalternativ

Nedan kan du läsa om de olika abonnemangen som finns att välja på.

Öppen gruppanslutning

Privatkund med Telefoni, 18 TV-kanaler, 1000/1000 Mbit/s 165 kr/månad.

Engångskostnad 1295 kr tillkommer för TV-bos för nya medlemmar efter 2026-01-01
Engångskostnad 1795 kr tillkommer för CPE för nya medlemmar efter 2026-01-01

Det ingår möjligheten att, via Telias playtjänst, streama TV till två st enheter samtidigt

Priserna som anges är inklusive moms.

Delårsabonnemang

Medlemmar som har sommarhus kan vi erbjuda delårsabonnemang. Dessa får då tillgång till bredband 200/200 Mbit/s, och Telefoni mot en kostnad av:
1. 1 dag 79 kr.
2. 7 dagar 150 kr.
3. 30 dagar 300 kr.

Priserna som anges är inklusive moms.

Övervakningsanslutning

För de medlemmar som inte är gruppanslutna, till exempel sommargäster, erbjuds dessa att teckna sig för en 0,5 Mbps tjänst för övervakning/styrning av sin fastighet. Tjänsten tecknas årsvis direkt med kommunikationsoperatören (Net At Once).

Kostnad: 300 kr per år inklusive moms.

Uppsägningstid är en månad innan avtalets utgång.

Omsorgsportalen

Medlem kan själv ansluta sig, via portalen, till omsorgsportalen för att beställa och avtala om så kallade omsorgstjänster. Ex.
        Tryckplattor för golv
        Rörelselarm
        Spisvakt
        och mycket mer

Enbart Telefoni

Månadsavgift 69* kr/månad.
Sverigesamtal 0,19 kr/min.
Mobilsamtal 0,69 kr/min.
Öppningsavgift 0,69 kr.
*Minsta debitering, ring för hela månadsavgiften.
Priserna som anges är inklusive moms.

Öppenanslutning

Medlemmen väljer själv lverantör av tjänster. 

Installation

Guide till installation av utrustning och anslutning till huset finns här.

Flerbostadshus

Kontakta medlemsansvarig vid medlemskap för flerbostadshus.

Företag

Kontakta medlemsansvarig för förtagsabonnemang.