För att bli medlem i Hyssna Fiber ekonomisk förening behöver du fylla in anmälningsblanketten om medlemskap. Du hittar blanketten här.

Efter att du har fyllt i anmälningsblanketten kan du scanna in den och skicka den till info@hyssnafiber.se eller med brev till Xxxx.

Hyssna fibers ungefärliga geografiska område finns på kartan här på sidan. Ligger din fastighet i gränslandet kontakta styrelsen för att få vet om din fastighet tillhör Hyssna fiber eller annan fiberförening.

Kostnaden för att bli medlem är 24 000 kr (2022-04-01). Denna avgift täcker de administrativa kostnaderna och till viss del grävning. Om kostnaden för grävning och förläggning av fiberkabel överstiger summan på 24 000 kr tillkommer den kostanden. Detta kan ske om den nya anslutningen ligger långt ifrån befintligt nät eller det behöver adderas kapacitet i nätet på grund av att det är fullt i nod anslutningarna.

De olika medlemsalternativen som finns att välja finner du här

De olika anslutningsalternativen som finns att välja finner du här

Installation av utrustning sker så här 

För flerbostadshus kommer bostadshuset ha en anslutning till fiberföreningen, denna anslutning är flerbostadshuset ansvarig för (Hyresvärde, bostadsrättsföreningen, etc). Sedan är får flerbostadshuset dela upp denna anslutning internt i huset. Hastigheten för varje hushåll kommer dock inte att påverkas av detta. (Stäm av med Lars ? hur det är gjort idag)