Bli medlem

För att bli medlem i Hyssna Fiber ekonomisk förening behöver du fylla i anmälningsblanketten om medlemskap. Du hittar blanketten här.

Efter att du har fyllt i anmälningsblanketten kan du scanna in den och skicka den till medlemsansvarig. 

Geografiskt område

Hyssna fibers ungefärliga geografiska område finns på kartan här. Ligger din fastighet i kanten av området kontakta styrelsen för att få vet om din fastighet tillhör Hyssna fiber eller annan fiberförening.

Kostnad

Årsavgiften är för närvarande 0 kr per år.

En grundinsatts på 100 kr betalas vid påbörjan av medlemskap.

Kostnaden för installation av fiber är den verkliga kostnaden som installation kostar med avseende på grävning, blåsning av fiber och svetsning m.m. Dock är kostnaden alltid minst 23 850 kr (Insatts 20 100 kr + administrativa kostnader 3000 kr + moms). Kontakta medlemsansvarig för en mer exakt prisuppskattning Det som påverkar anslutningskostnaden beror bl.a. på om den nya anslutningen ligger långt ifrån befintligt nät eller det behöver adderas kapacitet i nätet på grund av att det är fullt i nodanslutningarna.

Kostnaden för anslutning betalas då anslutningen sker, inte direkt vid medlemskap.

Abonnemangsalternativ

Nedan kan du läsa om de olika abonnemangen som finns att välja på.

Öppen gruppanslutning

1. Privatkund med Telefoni, 22 TV-kanaler, 200/200 Mbit/s 295 kr/månad.
2. Privatkund med Telefoni, 200/200 Mbit/s 200 kr/månad.
Priserna som anges är inklusive moms.

Delårsabonnemang

Medlemmar som har sommarhus kan vi erbjuda delårsabonnemang. Dessa får då tillgång till bredband 200/200 Mbit/s, och Telefoni mot en kostnad av:
1. 1 dag/år/hushåll 79 kr.
2. 3 dag/år/hushåll 162 kr.
3. 7 dag/år/hushåll 250 kr.
4. 30 dag/år/hushåll 570 kr.
5. 3 månader/år/hushåll 1050 kr.
6. 6 månader/år/hushåll 1620 kr.
Priserna som anges är inklusive moms.

Enbart Telefoni

Månadsavgift 69* kr/månad.
Sverigesamtal 0,19 kr/min.
Mobilsamtal 0,69 kr/min.
Öppningsavgift 0,69 kr.
*Minsta debitering, ring för hela månadsavgiften.
Priserna som anges är inklusive moms.

Installation

Guide till installation av utrustning och anslutning till huset finns här.

Flerbostadshus

Kontakta medlemsansvarig vid medlemskap för flerbostadshus.