Aktuella driftstörningar

Fredagen den 9/12 kl 00-:00 till 05:00 kommer Vattenfall att stänga av strömmen för planerat underhåll av ledningar. Detta kommer att påverka Hyssna Fiber.

Under denna tid kan Hyssna fibers nät vara ur funktion.

Egen felsökning

Felet kan i huvudsak bero på fyra olika saker, dels kan felet vara hos en av de tre olika leverantörerna, Net at Once (Bredband), Sappa (TV) och dels i vårt, Hyssna Fiber, egna nät. Sedan kan felet även vara i din egen utrustning.

Testa först genom att stänga av din router/bryta strömmen och vänta minst 30 sekunder innan du sätter igång den igen. Avhjälps inte felet då kontrollera först leverantörers driftstatus, Sappa och Net at once.

Du kan även kontrollera med dina grannar om de också har störningar för att reda ut om det är din utrustning som är felaktig eller inte.

Felanmälan

Om ni har skadat fibern i marken under grävning eller om ni har sett skador på fibernätet exempelvis skadade / trasiga kopplingsskåp ska detta anmälas till Hyssna fiber. Vid felanmälan så ringer ni följande nummer beroende på vilket problem ni har:

Skadat fiberledningen, Hyssna Fiber                        0705-20 28 13 eller maila Teknikansvarig

Kommunikationsoperatör, Net at Once  (Bredband) 0771-40 44 00 eller deras Hemsida
Öppet vardagar 9-20, Helger  12-16
 

Tjänsteleverantör, Sappa (TV)                                      0774-44 47 44 eller deras Hemsida 
Öppet vardagar  8-19, Helger 10-14