Starten

Den 28 januari 2013 hade Hyssna byalag kallat till information i bygdegården angående byggande av ett fibernät i Hyssna. Cirka 100 hyssnabor deltog i mötet och intresset för att bygga ett fibernät i Hyssna visade sig vara stort. Frågan om en förening skall bildas för att arbeta med ett förverkligande av detta besvarades med ett enhälligt ja. Många anmälde omedelbart sitt intresse för att bli medlem i föreningen, och ett antal anmälde sitt intresse för att medverka i bildandet av en förening.

Den 4 mars 2013 bildades föreningen Hyssna Fiber ekonomisk förening vid konstituerande föreningsstämma i Hyssna Bygdegård. Föreningens skall initialt arbeta för att eget fibernät i Hyssna skall bli till, samt därefter även svara för driften av nätet.

Under 2017 startade driften i nätet. 

År 2022 Juni.
Antalet medlemmar har ökat konstant sedan starten och statistiken för Juni 2022 är enligt följande:
Antalet medlemmar 660 st.
Det finns 677 registrerade fastigheter.
Totalt 737 anslutningar varav 60 st extra anslutningar.