Varför fiber – Fördelar med fiber

Fördelar med fiber i Hyssna

 • Snabbt och driftssäkert
 • Hög, nästan obegränsad kapacitet
 • Om 5 år beräknas hushållen i Sverige ha mer än tiodubblat sin mängd av digital trafik
 • Klarar nya tjänster
 • Billigare bredband, TV och telefoni
 • Höjda fastighetsvärden
 • Hyssna blir attraktivare som ort att bo och driva företag i

Fiber kontra mobilt bredband

 • Bredband via fiber och mobilt bredband kompletterar varandra
 • Mobilt bredband fungerar bra när man bor nära en mast
 • Kommande generationer av mobilt bredband kräver tätare mellan masterna
 • Mobila abonnemang har begränsningar på hur mycket man kan ladda ned
 • Hastigheten på det mobila bredbandet påverkas av hur stor belastningen är vid varje tillfälle – med fiber har Du Din egen ”motorväg”

 

Ekonomisk jämförelse

Nuläge,
exempel

Via fiber

Fast telefon, Telia Bas, kr/mån

145

Bredband Telia, 8 Mbit/s, kr/mån

309

TV Boxer Flex8, kr/mån

199

Summa, kr/mån

653

350

Summa, kr/år

7 863

4 200

Skillnad, kr/år

3 663

Skillnad, kr/mån

305

Anslutningsinsats fiber, kr

20 000

Intjäningstid

5,5  år

 Jämförelse hastigheter

Nedan följer ett exempel på vad olika hastigheter egentligen innebär tidsmässigt. Hastigheterna nedan är angivna Mbit/s för hämta fil/sända fil

                                                               10/10             100/10           100/100

Hämta en fil                                           

En MP3 låt (4 MB)                                  3,2 sek           0,32 sek         0,32 sek
Ett program (50 MB)                               40 sek            4 sek              4 sek
En DVD-film (4,7 GB)                            64 min           7 min             7 min


Skicka en fil                                           

En MP3 låt (4MB)                                   3,2 sek           3,2 sek           0,32 sek
Ett program (50 MB)                               40 sek            40 sek            4 sek
En DVD-film (4,7 GB)                            64 min           64 min           7 min

De flesta föreningar med färdiga fibernät tillhandahåller 100/10 eller 100/100.

 

Frågor om föreningen

Vem bygger och äger fibernätet i Hyssna?

 • På initiativ av Hyssna Byalag har en förening bildats vid namn Hyssna Fiber ekonomisk förening.
 • Föreningen och därmed nätet ägs av medlemmarna i föreningen
 • Styrelsen i föreningen ansvarar för föreningens arbete
 • Föreningens första uppgifter är att värva medlemmar samt, med hjälp av utvald entreprenör, projektera och kostnadsberäkna byggnationen av ett fibernät för föreningen medlemmar.
 • Kostnaden för att bygga nätet täcks av anslutningsavgifter/insatser från medlemmarna och bidrag från länsstyrelsen
 • Ju fler medlemmar vi blir ju billigare blir det för var och en medlem.

Varför är det viktigt att jag blir bli medlem i föreningen nu?

Det visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till nätet och föreningen får ett säkrare och bättre underlag för planering och projektering. Du förbinder dig inte till något annat än att betala 100 kr i insats till föreningen och en första årsavgift på 200 kr.

Hur stor blir anslutningsavgiften/insatsen?

Om vi får bidrag från länsstyrelsen räknar vi med 15 000 -20 000 kr per fastighet.

Blir det verkligen samma anslutningsavgift/insats för alla oberoende var man bor i Hyssna?

Ja, insatsen för att ansluta sig till nätet är lika för alla.

Kommer det att bli ett öppet nät?

Det kommer att vara fri konkurrens mellan leverantörer av tjänster (Internet, telefoni och TV) i vårt nät som byggs. Det betyder att nätet ska vara öppet för alla som är intresserade av att leverera tjänster till våra hushåll. Inga kontrakt som innehåller villkor att inga andra operatörer/leverantörer får finnas, kommer att användas. Styrelsen kommer dock att förhandla fram och tillhandahålla en (eller ev. flera) erbjudanden till medlemmarna på extra förmånliga avtal genom att vi kan samverka tillsammans.

Jag äger två fastigheter med olika fastighetsbeteckning. Hur gör jag nu?

Anmäl dig som medlem och ange båda fastigheterna. Betala grundinsatsen 100 kr och årsavgiften 200 kr nu. Anslutningsavgiften/insatsen kommer att regleras i anslutningsavtalet.

Jag har två hus på tomten som jag vill ha fiber till. Blir det två anslutningsavgifter eller finns det andra lösningar?

Det kommer att regleras i anslutningsavtalet.

Kan jag ansluta min fastighet till fibernätet men vänta med att köpa tjänster via nätet?

Ja, det kan Du.

När ska anslutningsavgiften/insatsen betalas?

 • När vi har en bild över vad kostnaden kommer att bli och när föreningsstämman har tagit beslut om att vi skall gå vidare med byggnationen av nätet.
 • Hela summan kommer inte att behöva betalas in på en gång
 • Föreningen kommer att ta fram en betalningsplan anpassad till de utgifter föreningen får i samband med byggnationen av nätet.

Kommer man att kunna ansluta sig om t ex 2 år?

Ja, det kommer att gå. Dock kommer det att vara dyrare. I projektet som pågår nu har vi bidrag. Dessa bidrag kommer vi att dela upp på de fastigheter som ansluter sig i första skedet. Dessutom kommer vi att upphandla grävning och material till flera fastigheter på ett bräde. Det gör att vi kommer att få bättre priser nu än om vi skulle beställa till en ett fåtal fastigheter vid ett senare skede.

Vad händer med fiberanslutningen och mitt medlemskap om jag säljer fastigheten?

Medlemskapet i vår förening är kopplat till ägandet av fastigheten. Om fastigheten säljs överlåter du medlemskapet till den nya ägaren, på samma sätt som du överlåter elnätsanslutning. Anslutningen till fibernätet höjer också värdet på fastigheten.

Jag är bara delar av året i mitt fritidshus, kan jag ha delårsabonnemang?

Troligtvis. Föreningen kommer att arbeta för det.

 

Övriga frågor

Kan jag behålla mitt gamla telefonnummer?

Ja, det fungerar likadant som när du byter operatör för ditt vanliga telefonabonnemang.

Jag har ingen dator. Kan jag ändå få telefon och tv över bredbandet?

Ja, telefon- och tv-anslutningarna kopplas direkt till bredbandet och kräver ingen dator.

Måste man gräva ner fibern?

Nej, det går att hänga i stolpar också, men det är inte säkert att det blir billigare eftersom man då måste betala för underhållet av stolplinjen.

Kan man lägga fiber i vatten?

Ja, det finns olika sorters fiberkablar.

Går det att ringa över fibern om det blir elavbrott?

Föreningen planerar för att ha batteribackup i noden. Man måste också ha en batterienhet till den egna telefonen.

Ordlista

Fiber                                  En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Ljus i stället för elektriska signaler ger mycket stor hastighet, kapacitet och störningsfri överföring.
Nod Föreningens central/knutpunkt i fibernätet. I noden kopplas nätet samman med stamnät till omvärlden.
Kopplingsskåp Förgreningspunkt till en grupp fastigheter i nätet.
Anslutningsbox Monteras utvändigt på huset för anslutning av fibern.
Mediaomvandlare Monteras invändigt i huset. Omvandlar informationen från ljus till elektricitet och vice versa.
Smartbox Innehåller en trådlös router för datorerna och har utgångar för telefoner och TV-apparater.
 
Systemleverantör Tjänsteföretaget som utformar och hjälper till med byggnationen av fibernätet.
Kommunikationsoperatör                      Förser noder och fastigheter med utrustning för kommunikationen.
Tjänsteleverantör Levererar bredband, telefoni och TV-kanaler i nätet. Samma företag kan vara kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.

Har du inte fått svar på din fråga eller har fler frågor, kontakta gärna någon i styrelsen.

Lars Arnell                          070-658 72 30

Mathias Johansson              070-203 24 49

Lars-Göran Eliasson           076-319 94 72

Gunnel Petersson                070-241 32 27

Sven Hilding Arnell           070-573 22 22

Jan Åke Ståhl                     070-520 28 13

Ingmar Bertilsson               070-511 02 88

Robert Krook                     073-064 34 00

Byalaget Åke Andersson   070-683 77 52

<![endif]–>