Installation Media-box EG300, IP-telefoni och TV-box.

Snabblänkar:

Här kan du ladda ner informationen som pdf:

Installation Mediabox EG300 NAO 2017-06-22_minskad

Montering av fiberkabeln i mediaboxen

Kom igång med TV-kanalerna från Sappa

Net at onces film–>:

A Startbox

Kontrollera att följande finns med i startboxen:

 • Inteno EG300
 • Strömadapter
 • RJ45 Nätverkskabel (röd, stor kontakt)
 • RJ45 Nätverkskabel (gul, stor kontakt)
 • RJ11 Telefonkabel (grön, liten kontakt)

B Media-boxen med dess uttag

 • 2 stycken internet-uttag (RJ-45, märkta LAN1 och LAN2)
 • 2 stycken IPTV-uttag (RJ-45, märkta LAN3 och LAN4) Dessa två IPTV-uttag går endast att använda för IPTV och kan inte användas för internet.
 • 2 stycken telefonuttag (RJ-11, märkta TEL1 och TEL2) TEL2-uttaget används inte.

Den röda anslutningen märkt ”WAN” används inte eftersom mediaboxen ansluts via fiberpatchkabeln på baksidan av mediaboxen.

C Inkoppling LAN (Lokalt nätverk)

Observera: Det finns också en videofilm på Net at Once hemsida. Den första minuten av den videon handlar om hur man monterar bakstycket vilket inte är aktuellt för våra medlemmar. Sedan följer en bra information om hur man ansluter kablar för nätverk, IPTV och telefon, samma som här nedan.

1. Koppla en nätverkskabel mellan mediaboxens nätverkskontakt LAN1 eller LAN2 och nätverkskontakten på baksidan eller sidan av din dator.

2. Anslut strömadaptern till eluttaget och sätt den runda kontakten i uttaget ”Power” och slå på
ON/OFF-knappen till läge 1.

3. Starta datorn

4. De färgade lamporna på mediaboxens panel börjar nu blinka. Vänta c:a två minuter medan den här processen slutförs.

5. Är nu mediaboxen korrekt inkopplad kommer lamporna Status (1), Bredband (2) och Internet (3) lysa med fast sken på din mediabox. Inkopplingen av mediaboxen är nu färdig.

D Inkoppling av trådlös dataanslutning WLAN (Trådlöst lokalt nätverk)

1. Se till att ”4 Wireless” på frontpanelen är tänd och lyser.

2. Gör en sökning efter trådlösa nätverk på din dator.

3. Jämför i listan med det ”nätverksnamn” (SSID) som anges på klisterlappen som sitter under frontpanelen på mediaboxen. (Exempel NET at ONCE-6857).

4. Anslut genom att klicka på rätt nätverksnamn (SSID) och därefter skriva in den krypteringskod som anges på klisterlappen märkt ”WiFi-Key”. Finns även en lös lapp som följde med i Startlådan

E Portalregistrering

1. Öppna en valfri webbläsare t.ex. Internet Explorer.

2. Surfa därefter in på www.netatonce.se

3. Registrera följande uppgifter:

1. Uppgifter

 • Namn
 • Adress
 • Kontrollera fastighetsbeteckning/Lägenhet.

2. Faktureringsadress

 • Namn
 • adress

3. Kontaktuppgifter

 • Telefon
 • Mobil
 • E-postadress

4. Välj tjänst

 • Operatör Är förifyllt
 • Hastighet 200 Mbps ingår kan höjas till 1000 Mbps mot avgift
 • Telefoni Nej tack/Ja tack
 • Telefonnummer Portera nummer ovan. Flytta med ditt gamla telefonnummer till en kostnad av 99 kr/ Nytt nummer. Medlemmen tilldelas ett nytt nummer från Net at Once.
 • Nummerpresentatör Nej tack/Ja tack är tillval till en kostnad av 19 kr/mån.
 • Telesvar Nej tack/Ja tack är tillval till en kostnad av 19 kr/mån.
 • Säkerhetspaket Nej tack/Ja tack är tillval till en kostnad av 39 kr/mån.

5. Godkänn villkoren

6. Registrera

Observera:
Kontrollera fastighetsbeteckningen. Om den är felaktig, stoppa registreringen och felanmäl till föreningen.

4. Efter det kommer internet att fungera.

5. För telefonitjänster krävs att den aktiveras av Net at Once vilket vanligtvis sker inom 1 – 2 dagar. Vid medflyttning av telefonnummer är aktiveringstiden 1 – 3 månader beroende på uppsägningstid.

F Inkoppling av IP-telefoni (VoIP)

1. Koppla telefonkabeln (liten grön kontakt) till kontakten TEL1 på mediaboxen

2. Koppla andra änden av telefon kabeln till din telefon. (Telefonen måste vara en tonvalstelefon) För telefoni i alla telefonjack i fastigheten använd en mellan propp (märkt VoIP kan beställas från Net at Once), koppla sedan denna till förstajacket. Kontakta kundtjänst om ni behöver en sådan mellanpropp.

Observera

Den tidigare inkommande telefonledningen (kopparledning) måste kopplas bort i förstajacket när telefonanslutningen nu går via mediaomvandlaren, allt i förebyggande syfte för eventuellt åsknedslag i kopparledningen.

G Inkoppling av digital TV-box för IPTV

1. Koppla en nätverkskabel till LAN3 eller LAN4.

2. Koppla andra änden av nätverkskabeln till din TV-box för IPTV.

3. Följ sedan inkopplingsguiden från Sappa.

H Beskrivning av frontpanelen

1 Power

Grön – strömmen är på

Röd – uppstartsfel (kontakta Net at Once)

2 Bredband WAN

Släckt – ingen anslutning

Grön – Fast sken kontakt med noden

Grön – Blinkar (kontakta Net at Once)

3 Internet

Grön – ansluten till internet, IP adress OK

Röd – internetanslutning misslyckades (boxen inte kopplad till server)

4 WiFi

Släckt – avstängt (går att stänga av genom att trycka på symbolen, touch kontroll)

Grön – trådlös 2,4 Ghz-kommunikation

Blå – trådlös 5 Ghz-kommunikation

5 Ethernet

Grön – LAN uppkopplad, nät aktivt

Släckt – LAN ej uppkopplad, eller nätet är inte aktivt

6 WPS Bredband

Touch kontroll, kan användas för t.ex. smart TV, WiFi förstärkare

Håll nedtryckt mer än 3 sekunder för att starta WPS-registrering.

Grön (blinkar) – WPS registrering pågår

7 TEL1/TEL2

Släckt – ingen röstenhet ansluten

Grön – röstenhet registrerad och OK

Grön (blinkande) – ledningen upptagen, lyft lur eller inkommande samtal

8 DECT

Rekommenderas inte. För mer information kontakta Net at Once.

9 EXT

Används inte.