Driftavbrott Nod 2 2019-11-25

Måndag 25 november byter vi en fiberkabel på en sträcka norr om Sandvad Gård. Detta på grund av att kabeln skadades av en grävmaskin vid schaktning. Arbetet påbörjas kl. 07.00 och planeras vara klart kl. 18.00. Under tiden ligger internet, TV och IP-telefoni via fibern nere. Fastigheter med följande adresser berörs: Björlanda, Dukared, Olofsred, Jutes Lid, Härsjövägen, Önnered, Stjärnhult, Balltjärnsvägen och Lillaskog. Berörda medlemmar meddelas per e-post, sms eller telefon.

Styrelsen