Info 2014-04-14

Information 2014-04-14 Slang för vårt nät i jorden Sedan i februari har vi vår första slang för fiber nedgrävd. Den finns på en sträcka av ca 900 m i samma schakt som avloppsledningen längs med väg 156 i Bonared. Sandhs entreprenad satte då också upp våra tre första...