Info 2014-04-14

  • Inläggskategori:Nyheter

Information 2014-04-14

Slang för vårt nät i jorden

Sedan i februari har vi vår första slang för fiber nedgrävd. Den finns på en sträcka av ca 900 m i samma schakt som avloppsledningen längs med väg 156 i Bonared. Sandhs entreprenad satte då också upp våra tre första kopplingsskåp. Nu i vår kommer vi att passa på att få med slang i samband med att Vattenfall lägger ned jordkabel utefter en stäcka från Hjorttorp till Hyssna. Vi kan då bland annat anknyta till slangen i Bonared och komma med under väg 156 på några ställen när Vattenfall där trycker rör för kabel.

Lovande besked om stöd

I årets vårbudget har regeringen i Landsbygdsprogrammet avsatt större belopp för stöd till bredandsutbyggnad än tidigare. Vi är därför övertygade om att storleken på de bidrag som vi räknat med i våra kalkyler kommer att hålla. De administrativa rutinerna för stödet är ännu inte klara, men vi tror att vi får ett positivt beslut om stöd till hösten. Det innebär att vi då också kommer att kunna börja med markarbetena för vårt nät.

/Styrelsen genom Lars Arnell