Kallelse årsstämma 2019-05-09

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård. Stadgeenliga ärenden Aktuell information Kaffe och mingel före stämmans start Kom om möjligt i god tid för avprickning i röstlängden...