Kallelse årsstämma 2019-05-09

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård.

  • Stadgeenliga ärenden
  • Aktuell information
  • Kaffe och mingel före stämmans start

Kom om möjligt i god tid för avprickning i röstlängden

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna!

Styrelsen

Kallelse, fullmakt och föredragningslista i pdf finns bifogat.