Kallelse till årsstämma 2021

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 17 juni 2020 kl. 19.00. På grund av coronapandemin hålls stämman digitalt. Stadgeenliga ärendenAktuell information Kallelse och mer…

Fortsätt läsa Kallelse till årsstämma 2021

Årsstämma 2020-09-10

Här finns dokumenten från årsstämman 2020-09-10 som hölls både i Bygdegården men även digitalt över vårt fantastiska fibernät!  Alla dokument är i pdf, och du klickar på rubriken för det…

Fortsätt läsa Årsstämma 2020-09-10

Årsstämma 2018

Föreningens stämma den 3 maj samlade ca 100 personer i Hyssna bygdegård, 72 medlemmar plus övriga intresserade. Fullmakt fanns även för 11 icke närvarande medlemmar. Förutom stadgeenliga ärenden informerade styrelsen…

Fortsätt läsa Årsstämma 2018