Kallelse till årsstämma 2021

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 17 juni 2020 kl. 19.00.

På grund av coronapandemin hålls stämman digitalt.

  • Stadgeenliga ärenden
  • Aktuell information

Kallelse och mer information kommer att skickas ut via e-post. Vid ej anmäld e-postadress skickas den med brev.

Styrelsen