Kallelse till årsstämma i Hyssna Bygdegård – OBS! Nytt datum

Kallelse till årsstämma i Hyssna Bygdegård:

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård. OBS! Ändrat datum.

  • Stadgeenliga ärenden
  • Aktuell information
  • Kaffe och mingel före stämmans start

Kom om möjligt i god tid för avprickning i röstlängden

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna!

Styrelsen