Informationsmöte medlemmar Nod 2

Informationsmöten för medlemmar tillhörande Nod 2

Inför driftstarten av fibernätet knutet till Nod 2 ordnar vi den 17 och 18 maj 2017 informationsmöten i Bygdegården. Informationen kommer att vara densamma på båda mötena. I utskick har ungefär halva antalet berörda medlemmar fått inbjudan till det ena respektive det andra mötet. Båda mötena börjar kl. 19.00.

Vid mötena kommer information att ges om bland annat

  • Tjänster i nätet
    • Bredband, telefon, TV-kanaler
    • Tjänstepaket
    • Vad kommer det att kosta?
  • Utskickat tjänsteavtal/blankett för val av tjänstalternativ
  • Inkoppling av mediaomvandlare/router, telefon och TV-box

Observera att mötena ordnas för medlemmar tillhörande Nod 2. Motsvarande möten kommer i höst att anordnas för övriga medlemmar inför driftstarten av Nod 1 och Nod 3.

Styrelsen

Denna information som PDF: Informationsmöten maj 2017

Information om tjänster: Tjänster i nätet 2017-05-07