Kallelse till årsstämma i Hyssna Bygdegård

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård.

  • Stadgeenliga ärenden
  • Aktuell information
  • Kaffe och mingel före stämmans start

Kom om möjligt i god tid för avprickning i röstlängden

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna!

Styrelsen

Kallelse föreningsstämma 2018-05-03

Årsredovisning 2017 undertecknad