Kallelse till årsstämma i Hyssna Bygdegård 2017-04-26

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård.

  • Stadgeenliga ärenden
  • Styrelsens förslag till stadgeändringar
  • Aktuell information
  • Kaffe och mingel före stämmans start

Kom om möjligt i god tid för avprickning i röstlängden

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna!

Styrelsen

Här kan du ladda ner kallelsen: Kallelse föreningsstämma 2017-04-26

Här kan du ladda ner årsredovisningen: Årsredovisning 2016 scannad