Kallelse till årsstämma 2020-09-10

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 10 september 2019 kl. 19.00.

Kallelse och årsredovisning för 2019 i PDF-dokument nedan.

Kallelse med revisionsberättelse och förslag till beslut skickas per post till samtliga medlemmar.

Årsredovisning 2019

Kallelse föreningsstämma 2020-09-10