Driftavbrott Nod 2 2020-06-10

Onsdag 10 juni byter vi en fiberkabel på en sträcka i närheten av Hyssna Handel. Detta på grund av att kabeln skadades av en grävmaskin vid schaktning den 2 juni. Arbetet påbörjas kl. 07.00 och planeras vara klart kl. 20.00. Under tiden ligger internet, TV och IP-telefoni via fibern nere.

Fastigheter med följande adresser berörs: Uvehällsvägen, Göteborgsvägen, Högarebackevägen, Brunnsberg, Brandskog, Getakulla, Torp, Flybacka och Torpas väg. Berörda medlemmar meddelas per e-post.

Routern/mediaomvandlaren behöver eventuellt startas om efter att arbetet är avslutat.Styrelsen