Driftstörningar november 2019

En fiberkabel är efter schaktning med en grävmaskin skadad vid skogskanten norr om Sandvad Gård. Detta kan orsaka störningar på internetanslutningen via fibern. Anslutningarna på ett par fastigheter är helt utan internet. Fastigheter med följande adresser kan vara berörda: Björlanda, Dukared, Olofsred, Jutes Lid, Härsjövägen, Önnered, Stjärnhult, Balltjärnsvägen, Lillaskog.

Fiberkabeln kommer att bytas inom kort. Under bytet kommer fiberanslutningarna på alla ovanstående adresser att ligga nere. Vi återkommer här på hemsidan och via e-post om när detta kommer att ske.

Styrelsen