Extrastämman 9/12-13

  • Inläggskategori:Nyheter

Referat från extra föreningsstämma den 9 december

Föreningens extrastämma den 9 december samlade över 200 personer i Hyssna bygdegård. Av medlemmarna var 163 närvarande. Dessutom fanns fullmakter för ytterligare 31. Totalt var alltså 194 medlemmar representerade.

Protokollet finns att läsa under Dokument.

Vid stämman presenterades den senaste kalkylen, beräknad av byNet, för byggnation av ett fibernät i Hyssna med omnejd. Kalkylen bygger på 428 anslutningar för 409 inrapporterade medlemmar. Totalt skall, enligt kalkylen och tillhörande projektering, 12,3 mil ledning grävas ned. Kostnaden per fastighet/huvudanslutning blir enligt kalkylen ca 15 600 kr, vilket skall täckas av medlemmens kapitalinsats i föreningen. För extra anslutning utöver den första på fastigheten utgår en anslutningsavgift på 5 000 kr plus moms.

Efter informationen beslutade stämman enhälligt att

  • ge styrelsen i uppdrag att fullfölja planerna på att bygga ett fibernät i området enligt lämnad information och inom en kostnadsram på maximalt 17 500 kr vid grävstart.
  • medlem skall betala en första del av insatsen om 3 000 kr vid tecknande av anslutningsavtal, dock senast den 31 mars 2014. Resterande belopp betalas enligt beslut av styrelsen

Kommande arbete är nu bland annat att skriva anslutningsavtal med samtliga medlemmar, följa upp projektering och kostnadsberäkning samt skriva markavtal med berörda markägare. Vi skall också fortsätta vår information och ge fler möjlighet att bli medlemmar. Ju fler vi blir ju lägre blir kostnaden för var och en. En prognos med den gjorda kalkylen som underlag visar på att med 500 anslutningar sjunker kostnaden till ca 14 300 kr per anslutning

Styrelsen genom Lars Arnell

Här hittar du Presentation vid extrastämma 2013-12-09 (pdf), materialet som användes vid mötet. Läs gärna igenom det!

De närvarande styrelsemedlemmarna presenterades:Styrelsen131209

 

Från vänster till höger:
Lars-Göran Eliasson, Ingmar Bertilsson, Jan-Åke Ståhl, Lars Arnell, Gunnel Petersson, Åke Andersson och Sven H Arnell.

163 närvarande medlemmar och övriga intresserade gjorde bygdegården fullsatt:
Bygdegården