Info 131117

  • Inläggskategori:Nyheter

Hej!

Egen hemsida
Sedan några veckor är vår hemsida igång. På den kommer vi bland annat att informera om vad som händer i föreningen och hur arbetet med att bygga vårt fibernät fortskrider. Hör gärna av er till oss i styrelsen om ni har synpunkter om och förslag till material för hemsidan.

Hyssna Fiber ekonomisk förening bildades den 4 mars i år. Mycket av styrelsens arbete har sedan dess bestått av att informera om föreningen och dess syfte samt att rekrytera medlemmar. Det är därför glädjande att vi nu är nästan 400 medlemmar i föreningen.

Ju fler vi blir ju billigare per anslutning
Vi har genom anbudsförfarande handlat upp och skrivit avtal med företaget byNet som systemleverantör för vårt bygge av ett fibernät i Hyssna med omnejd. Som systemleverantör hjälper oss byNet bland annat med projektering och ekonomiska kalkyler för byggnationen.

I kalkylberäkningarna under hösten har vi sett hur den kommande anslutningskostnaden per fastighet har sjunkit allteftersom vi rapporterat in fler medlemmar. Den ser nu ut att hamna en bra bit under 20 000 kr. Fråga Dina grannar och vänner om de anmält sig som medlemmar. Och du som vill ha snabbt bredband, TV och telefoni till låg kostnad, och ännu inte är medlem – anmäl dig.

Beslutande stämma den 9 december
Den 9 december kommer vi att ha en extra föreningsstämma i bygdegården. Tillsammans skall vi då ta beslut om att gå vidare och bygga vårt nät. Underlag för beslutet blir den då presenterade kostnaden för att bygga fibernätet och vad medleminsatsen/ anslutningskostnaden blir per fastighet, räknat på det antal medlemmar vi har i slutet av november.

För en säker kalkyl och en optimal ledningsdragning är det viktigt att alla som vill ha fiber är registrerade som medlemmar. Kallelse till stämman kommer snart att skickas till alla medlemmar.

Just nu jobbar vi också med förläggning av slang för fiber tillsammans med avloppsledningen till Skene. Går det som planerat har vi om några veckor den första sträckan av slang för vårt nät nedgrävd.

/Styrelsen genom Lars