Aktuellt augusti 2016

  • Inläggskategori:Information

Upphandling och val av kommunikationsoperatör

Efter utvärdering av inkomna anbud har vi valt Net at Once som kommunikationsoperatör. Avgörande kriterier vid valet var priserna på gruppabonnemang och korttidsabonnemang samt flexibilitet och samlad bild i övrigt.

Genom Net at Once kommer vi medlemmar att kunna välja olika alternativ:
• Gruppanslutning med bredband 200/200 Mbit/s, telefoni och 22 TV-kanaler (ca 360 kr/månad inklusive vår nätavgift)
• Gruppanslutning med bredband 200/200 Mbit/s och telefoni (ca 265 kr/månad inklusive vår nätavgift)
• Tjänster på det öppna nätet
• Delårs och korrtidsabonnemang med bredband 200/200 Mbit/s och telefoni på 3 månader, 30 dagar, 7 dagar, 3 dagar och 1 dag
• Enbart telefoni

Förutom Net at Once lämnade Zitius och IP Only in anbud.

Grävningen fortsätter

Fram till semesteruppehållet i juli hade våra grävlag grävt ner slang på en sträcka av ca 8,5 mil. Hur mycket som återstår när arbetet nu fortsätter i augusti är svårt att uppskatta exakt, men det rör sig om mellan 3 och 3,5 mil. Till dessa sträckor tillkommer grävningen som vi medlemmar själva ansvarar genom trädgårdarna fram till våra hus, totalt tillsammans mellan 1 och 1,5 mil.

Nu efter semestern skall det ena grävlaget göra färdigt i Rya och Glafsered för att sedan börja gräva från Bollebygdsvägen mot Loftås, Ansered, Bugared och Brodal. Det andra grävlaget har arbete kvar i Svenshult, Skämningared, Hökås och Dragered. Därefter fortsätter det i Grönered med bland andra sträckan från HomeShop till fastigheterna vid Abborrsjö. Till sist har vi grävningen utefter Bollebygdsvägen från Rya och ända upp till fastigheterna i Grönbo. Efter semestern kommer vi dessutom att gräva färdigt några kortare sträckor centralt i Hyssna.

Blåsning och svetsning av fiber

I slutet av augusti går vi in i nästa fas av arbetet med byggnationen av vårt gemensamt ägda fibernät, blåsning och svetsning av fiberkablarna. Detta kommer fortsatt under hösten att ske område för område. Innan dess måste slangarna för fibern vara framgrävda till husen och de utvändiga fasadboxarna monterade. För vår planering vill vi att detta görs så fort som möjligt efter att gräventreprenörernas arbete är färdigt i ett område. Vid behov kommer vi att gå ut med ett datum då det måste vara klart.

Vill Du ha hjälp?

Grävning fram till huset
Hjälp med grävning och skarvning av slang och söknät.
Kontakta:
Jan-Åke Ståhl
Telefon: 070-520 28 13

Montering av boxar
Hjälp med montering av fasadboxen och/eller ledningsdragning och montering inne i huset.
Kontakta:
Rune Gustavsson
Telefon: 0320-405 17, 070-685 22 45

Medlemsantalet

Antalet medlemmar har under våren och sommaren fortsatt att öka. Vi är när detta skrivs 552 stycken med 570 fastigheter. Därtill tillkommer 37 extraanslutningar. Totalt har vi således 607 anslutningar registrerade.

/Styrelsen genom Lars Arnell