Aktuellt i september 2017

Starten av Nod 2 Driftsättningen I mitten av juli driftsattes fibernätet som matas från Nod 2 i Lockö. Efter en del inkörningsproblem har nu de flesta som tillhör nodområdet kopplat…

Fortsätt läsa

Aktuellt i februari 2017

Grävningen färdig I mitten av januari avslutade gräventreprenörerna arbetet med kanalisationen för vårt fibernät. Totalt sett har de grävt ner slang på en sträcka av ca 12,5 mil. Utöver det…

Fortsätt läsa

Aktuellt augusti 2016

Upphandling och val av kommunikationsoperatör Efter utvärdering av inkomna anbud har vi valt Net at Once som kommunikationsoperatör. Avgörande kriterier vid valet var priserna på gruppabonnemang och korttidsabonnemang samt flexibilitet…

Fortsätt läsa

Goda nyheter!

Länsstyrelsen har 20160530 beviljat föreningen stöd för byggnationen av fibernätet. Stöd är beviljat för max 40% av budgeterad kostnad.

Fortsätt läsa
  • 1
  • 2
Stäng meny