Goda nyheter!

  • Inläggskategori:Information

Länsstyrelsen har 20160530 beviljat föreningen stöd för byggnationen av fibernätet. Stöd är beviljat för max 40% av budgeterad kostnad.

Europeiska jordbruksfonden Landsbygdsutveckling