Aktuellt i februari 2017

  • Inläggskategori:Information

Grävningen färdig

I mitten av januari avslutade gräventreprenörerna arbetet med kanalisationen för vårt fibernät. Totalt sett har de grävt ner slang på en sträcka av ca 12,5 mil. Utöver det har vi medlemmar själva ansvarat för mellan 1,5 till 2 mil grävning sista biten fram till husen. Nu har vi kanalisation för vårt nät från Hajomsgränsen i söder till Grönbo i norr och från Björlanda i väster till Skämningared i öster. På flera sträckor ligger det flera slangar bredvid varandra i grävschaktet. Totalt har vi, uppskattat efter inköpt längd, grävt ned ca 21 mil slang.

Blåsning och svetsning av fiber fortsätter

Arbetet med blåsning och svetsning av fiberkablarna har nu i februari återupptagits efter ett uppehåll under januari. Detta sker område för område utifrån hur stamledningarna går. Vi kommer först att göra klart de områden som tillhör Nod 2 det vill säga föreningens västra område, se nedan. Därefter fortsätter arbetet i områden som tillhör Nod 1 i föreningens norra och östra del.

Det är svårt att nu säga när arbetet kommer att ske i respektive område. För att blåsningen och svetsningen skall flyta på effektivt är det viktigt att slangarna för fibern är framgrävda till husen, de utvändiga fasadboxarna monterade och att inomhusfibern är utträdd i boxen.

Det är tekniker från företaget Link To Link som utför arbetet åt oss. Därför kommer deras bilar och personal att synas i området. De kommer att blåsa och svetsa vid våra kopplingsskåp och vid våra fasadboxar. Det innebär att medarbetare från Link To Link även kommer att gå in i trädgårdarna och fram till boxen på husen.

Planerad driftstart

Vi arbetar nu för att området som tillhör Nod 2 skall driftsättas i slutet av juni och området som tillhör Nod 1 i september/oktober.

Tjänster i nätet

Vi har tidigare informerat om våra två alternativ på gruppanslutningar. Vill man inte abonnera på någon av gruppanslutningarna kan man själv välja tjänster på det öppna nätet. Det går också att komplettera gruppanslutningarna med tjänster från det öppna nätet. Under våren kommer vi att gå ut med mer information och begära in vilket alternativ man väljer.

Medlemsantalet

Antalet medlemmar i föreningen ökade kraftig under hösten och de sista månaderna av grävningen. Vi är när detta skrivs 574 stycken med 594 fastigheter. Därtill tillkommer 35 extraanslutningar. Totalt har vi således nu 629 anslutningar registrerade. Det är 22 fler än i augusti förra året.

/Styrelsen genom Lars Arnell