Aktuellt i september 2017

  • Inläggskategori:Information

Starten av Nod 2

Driftsättningen

I mitten av juli driftsattes fibernätet som matas från Nod 2 i Lockö. Efter en del inkörningsproblem har nu de flesta som tillhör nodområdet kopplat upp sig och börjat använda bredbandet och eventuellt också telefon och TV och via fibern.

Problem med det trådlösa nätverket/Wifin

Efter driftsättningen är det flera som hört av sig och framfört att de har problem med sitt Wifi. Det fungerar bra när man är i närheten av routern men är man längre bort ifrån den i huset fungerar det sämre. Hastigheten kan bli låg eller så har man ingen täckning alls. Upplever man detta så skall man ta kontakt med Net at Once på telefon 0771-40 44 00. Då kan man få hjälp med att åtgärda detta. De kan på distans programmera om routern för bättre funktion. Vi uppmanar alla som upplever att de har dåligt Wifi/trådlöst närverk att göra det.

Start av Nod 1 och Nod 3

Blåsning och svetsning av fiber fortsätter

Arbetet med blåsning och svetsning av fiberkablarna fortsätter nu i de områden som kommer att vara knutna till Nod 1 och Nod 3. Från början planerades bara för två noder i föreningen men efter att vi fått större anslutning än beräknat i nordöstra delen av föreningen område har ytterligare en nod tillkommit. Den geografiska uppdelningen syns på kartan på hemsidan.

VIKTIGT: För att blåsningen och svetsningen skall flyta på effektivt är det viktigt att slangarna för fibern är framgrävda till husen, de utvändiga fasadboxarna monterade och att inomhusfibern är utträdd i boxen. Informationsmaterial finns på hemsidan om hur man gör. Detta bör göras omgående om det inte är gjort. Vänta inte tills Link To Link står utanför huset.

Det är tekniker från företaget Link To Link som utför arbetet åt oss. Därför kommer deras bilar och personal att synas i området. De kommer att blåsa och svetsa vid våra kopplingsskåp och vid våra fasadboxar. Det innebär att medarbetare från Link To Link även kommer att gå in i trädgårdarna och fram till boxen på husen.

Planerad driftstart

Vi beräknar nu att starten av Nod 1 och Nod 3 kommer att ske kring den 1 december. Det är något senare än vad vi tidigare räknat med. Detta på grund av bland annat våra erfarenheter från driftstarten av Nod 2. Det återstår fortfarande mycket arbete med blåsning och svetsning av fiber.

Informationsmöten

I vecka 41 den 10 och 11 oktober, planerar vi att ordna informationsmöten för medlemmar tillhörande Nod 1 och Nod 3 inför driftstarten. Samma information, om tjänstealternativ med mera, ges båda kvällarna. Inbjudan till skickas ut per post. Tillsammans med inbjudan skickar vi också med ett tjänsteavtal där var och en medlem väljer vilket tjänstealternativ man tecknar sig för.

Dra ur sladdar vid åska

Dra ur elsladdarna till mediaomvandlare/router, dator, TV-box och TV-apparaten vid åskväder. Vid åska nu i september har en av våra medlemmar fått routern sönderslagen och en annan medlem TV-boxen sönderslagen. Själva fiberkabeln leder ingen åska.

Bokföring och fakturering

I augusti tog redovisningsbyrån Stratego AB i Kinna över vår bokföring. De kommer också att sköta faktureringen av nätavgifter och gruppabonnemang till oss medlemmar.

Medlemsantalet

Antalet medlemmar i föreningen är nu 578 stycken med 599 fastigheter. Därtill tillkommer 43 extraanslutningar. Totalt har vi således nu 642 anslutningar registrerade.

Styrelsen