Nod 2 driftsatt!

Nu är Nod 2 driftsatt!

I kväll den 12 juli är alla anslutningarna till Nod 2 inkopplade. Nu kan ni koppla in era boxar och registrera er på portalen hos Net at Once, se utdelade anvisningar. Efter det skall internetanslutningen vara i gång. Eventuellt kan mediaomvandlaren/routern behöva startas om för att det skall fungera.