Aktuellt mars 2016

  • Inläggskategori:Information

Nu gräver vi för fullt

Nu är vi i full gång med att bygga vårt gemensamma fibernät. När detta skrivs har vi grävt ca 4 mil. Det motsvarar ca 30 % av den totalt projekterade ledningslängden på ungefär 13 mil. Vi har nu två grävlag i gång. Det ena gräver när detta skrivs mellan Älmhult och badplatsen vid Lillasjö. Det andra är på väg från Olofsred till Dukared. På grund av bland annat tjäle har vi under vinter fått lämna vissa stumpar i grävningen och också planera om arbetet.

Ekonomi

Den ekonomiska uppföljningen visar att vi ligger något över den vid byggstarten planerade kostnaden för arbetet. Hur våra kalkyler kommer att stämma i slutändan är ännu svårt att beräkna.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har ännu inte beslutat om några stöd till bredbandsutbyggnad. Detta trots att det nu gått över två år sedan programperioden för stöden började. Vi känner oss dock fortfarande trygga i att vi kommer att få stöd.

Grävningen kan orsaka störningar

I de områden där arbetet pågår kan det bli störningar i trafiken. Vägarna kan också bli kladdiga, sliriga och ojämna. Vi återställer dem men först måste det få torka upp och sätta sig. Vi ber er ha förståelse för dessa eventuella störningar. Före grävningen markeras el- och teleledningarnas sträckning ut. Det görs med pinnar och sprayfärg. På grund av att ledningar markeras fel eller inte markeras alls kan ledningar ändå komma att grävas av när vi gräver för vårt nät. Någon gång kan våra grävare göra ett misstag. Vi beklagar att så sker. Vi vill också påpeka att det är viktigt att ni som har egna ledningar, till exempel för el eller vatten till uthus eller brunnar, markerar dessa och talar om det för grävarna och områdesansvariga. En till två veckor innan maskinerna börjar i ett område försöker vi förvarna om detta genom att lägga ut information i postlådorna.

Medlemsantalet ökar

Medlemsantalet i föreningen är i dag 534, en ökning med 64 sedan i mars 2015. Några av dessa har två fastigheter som de vill ansluta. Med extraanslutningar har vi idag önskemål om ca 590 anslutningar.

Det finns fortfarande möjlighet för er som ännu inte bestämt er för anslutning att komma med, men anmäl er då innan grävningen börjar i ert område. Har vi grävt förbi måste vi ta ut en extra anslutningsavgift. Anmälan görs snabbast via www.hyssnafiber.se alternativt ringa någon i styrelsen.(klicka här för kontaktuppgifter)

Hjälp gärna till

Allt arbete som styrelsen, områdesansvariga med flera utför under byggnationen görs helt ideellt. Hör gärna av er om ni tror att ni kan hjälpa till med något, inom ert område eller i övrigt, smått eller stort. Denna hjälp mottages med stor tacksamhet.

/Styrelsen genom Lars Arnell