Angående årsstämma för Hyssna Fiber ekonomisk förening

Årsstämman 2020

Styrelsen har beslutat att, på grund av coronaepidemin och den speciella situation den skapat, skjuta på årsstämman till september, preliminärt under vecka 37. Avsikten är att då hålla stämman fysiskt i Hyssna Bygdegård, eventuellt kombinerat med möjlighet att vara med via internet Kallelse kommer att som vanligt skickas ut när det blir aktuellt.

Hyssna Fiber

Styrelsen