Information 140729 – Anbud

Anbud på markarbeten Hyssna Fiber ekonomisk förening, org. nr 769626-1242, inbjuder entreprenörer att lämna anbud på markarbeten för kanalisation av fibernätverk i Hyssna med omnejd. Skriftligt anbud skall vara föreningen…

Fortsätt läsa Information 140729 – Anbud

Förbered för fibern!

Planerar du att utföra markarbeten på din tomt, asfaltering av garageinfart eller annat? Fundera då på om du kan passa på att förbereda anlutningen av huset till det kommande fibernätet.…

Fortsätt läsa Förbered för fibern!

Information 140517 – Föreningsstämma

Referat från ordinarie föreningsstämma den 8 maj Föreningens extrastämma den 8 maj samlade ca 130 personer i Hyssna bygdegård, 100 medlemmar plus övriga intresserade. Fullmakt fanns även för 20 icke…

Fortsätt läsa Information 140517 – Föreningsstämma

Information 140504 – Årsredovisning

Klicka här för att ta del av Hyssna fibers EFs Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 Kallelse till Årsstämman i Hyssna Bygdegård: Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma…

Fortsätt läsa Information 140504 – Årsredovisning

Info 140225

Vid vår extrastämma i december presenterades den då senaste kalkylen för byggnation av ett fibernät i Hyssna med omnejd. Kalkylen bygger på 428 anslutningar. Kostnaden per fastighet/huvudanslutning blir enligt kalkylen…

Fortsätt läsa Info 140225

Info 131130

Extra föreningsstämma! Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till extra föreningsstämma måndagen den 9 december kl. 19.00 i Hyssna bygdegård. Ärende: Information och styrelsens förslag till byggnation av fibernät.…

Fortsätt läsa Info 131130