Insatsen fastställd

Länsstyrelsen stödprojekt är avslutat och pengarna är utbetalade till Hyssna Fiber. Medlemsinsatsen är därmed nu beslutad av styrelsen till 20100 kr / medlem. Vilket är vad som har betalats in av medlemmarna.