Uppdaterad Driftavbrott Nod 2 2024-03-18

Arbetet är flyttat in i framtiden. Återkommer med information när nytt datum är bestämt.

Måndag 18 mars byter vi en fiberkabel på en sträcka på Lillaskog. Detta på grund av att
kabeln skadades av en grävmaskin vid schaktning. Bytet skulle ha skett den 27 november men
arbetet fick då avbrytas på grund av djup tjäle.
Arbetet påbörjas kl. 07.00 och planeras vara klart senast kl. 18.00. Under tiden ligger internet,
TV och IP-telefoni via fibern nere. Fastigheter med följande adresser berörs: Björlanda,
Dukared, Olofsred, Jutes Lid, Härsjövägen, Önnered, Stjärnhult, Balltjärnsvägen och några på
Lillaskog. Berörda medlemmar meddelas per e-post, sms eller telefon.
Routern/mediaomvandlaren behöver eventuellt startas om efter att arbetet är avslutat.
Arbetet utförs av PM Telekom.
Styrelsen