Driftavbrott Nod 2 2023-11-27

Måndag 27 november byter vi en fiberkabel på en sträcka på Lillaskog. Detta på grund av att kabeln skadades av en grävmaskin vid schaktning. Arbetet påbörjas kl. 07.00 och planeras vara klart senast kl. 18.00. Under tiden ligger internet, TV och IP-telefoni via fibern nere. Fastigheter med följande adresser berörs: Björlanda, Dukared, Olofsred, Jutes Lid, Härsjövägen, Önnered, Stjärnhult, Balltjärnsvägen och några på Lillaskog. Berörda medlemmar meddelas per e-post, sms eller telefon.

Routern/mediaomvandlaren behöver eventuellt startas om efter att arbetet är avslutat.

Arbetet utförs av PM Telekom.

Styrelsen