Information om nytt kommunikationsavtal + Varning om bluffsamtal

Välkommen till
Informationsmöte måndagen 21 augusti kl. 18.00 i Hyssna Bygdegård

Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2024. Övergången till Telia som TV-leverantör på-
börjas den 1 december.

På mötet kommer information att ges om:

 • Gruppanslutningen i det nya avtalet
  o Kanaler och möjligheter i Telias TV-paket
  o Priser
  o Demonstration av den nya TV-boxen
 • Övriga tjänster, priser, nyheter mm
 • Nytt tjänsteavtal för val av tjänstalternativ
  o Du kan på mötet direkt välja alternativ och underteckna avtalet

Styrelsen vill göra medlemmarna uppmärksamma på att det förekommer bluffsamtal där uppringaren utger sig för att vara från Telia och vill får er att teckna avtal. Hyssna fiber står ej bakom dessa samtal.

Styrelsen