Driftavbrott Nod 3 och del av Nod 1 2021-03-22

Måndag 22 mars byter vi en fiberkabel på en sträcka i Klateberg. Detta på grund av att kabeln skadades av en grävmaskin vid schaktning den 28 januari. Arbetet påbörjas kl. 07.00 och planeras vara klart senast kl. 18.00. Under tiden ligger internet, TV och IP-telefoni via fibern nere.

Fastigheter med följande adresser anslutna till Nod 1 berörs: Bollebygdsvägen 24, 26, 28, 30 32, Granhällvägen, Klatebergsvägen, Olidebergsvägen, Ollebergsvägen och Ryavägen.

Alla fastigheter anslutna till Nod 3 berörs. Adresser är:  Rya, Grönered, Björnåsen, Grönbo, Ansered och Surtandalen.

Berörda medlemmar meddelas per e-post.

Routern/mediaomvandlaren behöver eventuellt startas om efter att arbetet är avslutat.

Styrelsen