Nästa årstämma är våren 2023

Styrelsen återkommer med datum när detta är satt.