Förbered för fibern!

Planerar du att utföra markarbeten på din tomt, asfaltering av garageinfart eller annat? Fundera då på om du kan passa på att förbereda anlutningen av huset till det kommande fibernätet. Detta kan göras genom att lägga med slang för fiber när det ändå grävs på tomten

Även vid tillbyggnad eller renovering av huset kan det vara lämpligt att tänka på fiber. Man kan då förbereda för en enkel och dold dragning av kablar.

Är detta aktuellt för dig? Kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller vill ha slang för nedläggning.

I PDF-dokumentet ”Fastighetsinstallation” finns anvisningar för anslutning av fibern till fastigheten och installation i huset.

Styrelsen

Fastighetsinstallation 2013-06-14-1