Hej! Vill du göra en insats för Hyssna?

Fiberföreningens styrelse behöver förstärkas med en till två ledamöter.

Känner du någon eller om du själv är intresserad – var inte blyg!

Hör av dig till någon av oss i valberedningen:

Mathias Johansson 070 203 24 49

Anders Bohlin 070 587 57 83

Veronika Berg 070 303 57 07