Info 131130

Extra föreningsstämma!
Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till extra föreningsstämma måndagen den 9 december kl. 19.00 i Hyssna bygdegård.
Ärende: Information och styrelsens förslag till byggnation av fibernät.

Kaffe före stämman.

Såväl befintliga som nya medlemmar är välkomna!

Styrelsen