Info 140225

Vid vår extrastämma i december presenterades den då senaste kalkylen för byggnation av ett fibernät i Hyssna med omnejd. Kalkylen bygger på 428 anslutningar. Kostnaden per fastighet/huvudanslutning blir enligt kalkylen ca 16 000 kr. Kalkylen indikerar också att ju fler medlemmar vi blir ju lägre blir kostnaden. Efter stämman har fram till idag, ytterligare ca 20 medlemmar tillkommit. Vi är nu ca 430 medlemmar med ca 450 anslutningar.

Nu pågår arbetet med att skriva anslutningsavtal med samtliga medlemmar och följa upp projektering och kostnadsberäkning. Vi förbereder också upphandlingen av markarbetet för nätet. Totalt skall ca 12 mil ledning grävas ned. Styrelsen har också samlat in information om möjligheten till tjänster i det kommande nätet och kostnaden för dessa. Vi arbetar nu för att kunna erbjuda, dels ett alternativ med bredband på 200 Mbit/s, ca 20 TV-kanaler och abonnemang på fast telefon för ca 350 kr/månad, och dels ett alternativ med samma snabba bredband men med färre eller inga TV-kanaler för ca 275 kr/månad. Föreningens nätavgift ingår i priserna. I båda alternativen skall det gå att välja till TV-kanaler, men då till extra kostnad.

Du som vill ha ett snabbt bredband, TV och telefon till låg kostnad, och ännu inte är medlem – anmäl dig.

En sammanfattning av vad vill kunna erbjuda i nätet finns i informationsbladet Vårt erbjudande (pdf).

/Styrelsen genom Lars Arnell