Information 140504 – Årsredovisning

Klicka här för att ta del av Hyssna fibers EFs Årsredovisning och revisionsberättelse 2013

Kallelse till Årsstämman i Hyssna Bygdegård:

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 8 maj kl. 19.00 i Hyssna bygdegård.

Stadgeenliga ärenden

  • Aktuell information
  • Medverkan och information av Åke Jansson, Tärby, ordförande i TKF Fiberförening. TKF norr om Borås har nu haft igång sitt fibernät sedan december 2013. Kom och lyssna på erfarenheter därifrån.
  • Kaffe och mingel före stämmans start

Kom om möjligt i god tid för avprickning i röstlängden

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna!

Styrelsen

Kallelse, fullmakt och föredragningslista i pdf: Kallelse föreningsstämma 2014-05-08