Information 140729 – Anbud

Anbud på markarbeten

Hyssna Fiber ekonomisk förening, org. nr 769626-1242, inbjuder entreprenörer att lämna anbud på markarbeten för kanalisation av fibernätverk i Hyssna med omnejd. Skriftligt anbud skall vara föreningen tillhanda senast 29 augusti. Anbudsunderlag kan hämtas på www.tendsign.com eller rekvireras från lars.arnell[at]ragnhildshed.se.