Informationsmöte för boende i Lockö-området, 160425

Måndagen den 25 april 2016 hölls ett informationsmöte för boende i Locköområdet.

Grävning till tomtgränserna är nära förestående, och av denna anledning samlades medlemmarna för att få lite information.

Vill du ta del av materialet igen, eller om du missade mötet så finns presentationen här: Infomöte Locköområdet 2016-04-25

Grävning planeras ske efter Kristi Himmelfärds-helgen, dvs preliminär start 9 maj 2016.