Kallelse föreningsstämma 160511

Kallelse till årsstämma i Hyssna Bygdegård:

Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård.

  • Stadgeenliga ärenden
  • Aktuell information
  • Kaffe och mingel före stämmans start

Kom om möjligt i god tid för avprickning i röstlängden.

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna!

Styrelsen

Kallelse, fullmakt och föredragningslista i PDF: Kallelse föreningsstämma 2016-05-11

Årsredovisning 2015: Årsredovisning 2015