Planerat Strömavbrott från Vattenfall

Fredagen den 9/12 kl 00-:00 till 05:00 kommer Vattenfall att stänga av strömmen för planerat underhåll av ledningar. Detta kommer att påverka Hyssna Fiber.

Under denna tid kan Hyssna fibers nät vara ur funktion.