Kallelse föreningsstämma 160511

Kallelse till årsstämma i Hyssna Bygdegård: Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård. Stadgeenliga ärenden Aktuell information Kaffe och mingel före stämmans start Kom om möjligt i...

Referat årsstämman 150422

Referat från ordinarie föreningsstämma 2015 Föreningens stämma den 22 april samlade ca 140 personer i Hyssna bygdegård, 110 medlemmar plus övriga intresserade. Fullmakt fanns även för 30 icke närvarande medlemmar. Förutom stadgeenliga ärenden informerade styrelsen om...

Kallelse föreningsstämma 150422

Kallelse till föreningsstämma 150422 (blankett: Kallelse föreningsstämma 2015-04-22) Dokument Årsredovisning: Årsredovisning 2014 scannad Medlemmar i Hyssna Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 19.00 i...