Referat årsstämman 150422

Referat från ordinarie föreningsstämma 2015 Föreningens stämma den 22 april samlade ca 140 personer i Hyssna bygdegård, 110 medlemmar plus övriga intresserade. Fullmakt fanns även för 30 icke närvarande medlemmar. Förutom stadgeenliga ärenden informerade styrelsen om...

Kallelse föreningsstämma 150422

Kallelse till föreningsstämma 150422 (blankett: Kallelse föreningsstämma 2015-04-22) Dokument Årsredovisning: Årsredovisning 2014 scannad Medlemmar i Hyssna Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 19.00 i...